När man köper hus och sedan jobbar på att hålla sitt hus friskt och välmående länge är det viktigt att luften i huset är bra. För fuktig luft kan göra så att det bildas mögel och röta i husgrunden och i väggar, inte alls bra med andra ord.

bostadMed enstegstätade fasadmodeller i hus kan stora konsekvenser komma, utan luftspalt för vatten samlas fukt inne i själva fasaden där då mögel och röta kan uppstå. Om detta rapporteras det om i Sveriges Radio, där flera husägare beskrivs ha gått samman och anlitat advokat för att starta en utredning mot HSB Göta, som fortsatt använda sina tekniker vid husbyggande trots att de vet, och givetvis borde veta, om konsekvenserna sedan länge.

Luftfuktighet inomhus kan ge sömnbesvär

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet kan fuktig luft inomhus inte bara ge huset i sig besvär men även personerna som bir i huset. Fuktig luft kan bland annat leda till sömnbesvär men även luftvägsbesvär av olika slag. Fuktskador som mögel, bubblor under plastmattor eller missfärgningar orsakade av fukt i parkett kan vara saker som får en person att lida av sömnbesvär. Förvånansvärt nog. Man vet inte riktigt varför dessa två parametrar har ett samband statistiskt sett, eller vetenskapligt för den delen. Men kanske kan det vara så att fuktskadat material som kemikaliestinna plaster och lim kan ge ifrån sig en hel del skadliga ämnen, är en del av tesen som forskarna tynger sig på. Detta kan vara en tänkbar förklaring, men säker på den saken är man inte.

Men med bra ventilation, förbättrade byggnadssätt och avfuktare går det att komma på bukt med problemet som dålig inomhusluft ger. En intressant fakta om fukt i luften är att den förstärker både kyla och värme, som under fuktiga, råa dagar under hösten till fuktiga varma dagar när åskan ligger i luften. Torr luft känns i stället krispig, men kan irritera luftvägar och vara riktigt besvärlig för bland annat astmatiker.